CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Nội dung đơn

1. Đơn nam

2. Đơn nữ

  • Vô địch: 1,500,000 VND
  • Giải nhì: 1,000,000 VND
  • Giải ba: 700,000 VND

Nội dung đồng đội

1. Tính dựa trên 5 vdv (cả nam và nữ) đứng đầu

  • Vô địch: 1,300,000 VND
  • Giải nhì: 1,000,000 VND
  • Giải ba: 700,000 VND

Toàn đoàn

Toàn đoàn

Được tính dựa trên tổng điểm toàn đoàn

  • Vô địch: Cờ lưu niệm
  • Giải nhì: Cờ lưu niệm
  • Giải ba: Cờ lưu niệm

Tổng giải thưởng: 9,400,000 VND


ĐỐI TÁC